Innovation

Har du en bra idé? På Acorn tar vi tillvara på våra medarbetares goda idéer i vår inkubationsprocess. Du har en bra idé som du drömmer om att få förverkliga och tillsammans gör vi det möjligt om idén är bra.