Våra drivkrafter

Fyra fundamentala framgångsfaktorer

Vi siktar alltid uppåt och framåt på alla nivåer: Individuellt, i gruppen, i projekten, kompetensmässigt. Det finns fyra områden som är särskilt viktiga för oss. De ger oss energi, riktning och mening. De kan du läsa om här.

Utvecklingsbild

UTVECKLING

Acorn utvecklar och integrerar avancerade system och applikationer för ledande produkt- och tjänsteproducerande företag. Vi är en erfaren och komplett partner som kan ta ansvar för alla delar: från systemarkitektur och design till implementation, kvalitetssäkring och test. Våra leveranser kännetecknas av ansvarstagande, pålitlighet och en mycket hög kvalitet. Vårt bränsle består av dynamik och framåtanda – vi vill alltid utvecklas och vill alltid bli ännu bättre. För oss är det viktigare vad vi gör än var vi gör det – målet är att vi löser kundens utmaning. Våra konsulter kan antingen axla specifika roller i ett projekt, eller så fungerar vi som utvecklingspartner för större åtaganden.

Nätverksbild

NÄTVERK

Som ett nischat utvecklingsbolag tror vi på en öppenhet för samverkan med likasinnade bolag där vi tillsammans stärker och kompletterar varandra. Det kan handla om samverkan kring projekt, långsiktig utveckling i vår bransch eller olika typer av mer fasta samarbeten. Ett exempel är vår roll i Netgroup där vi som partner bidrar till att utveckla mjukvarukompetensen mot fordonsindustrin. Vi engagerar oss också i informella samarbeten som t ex olika open source-projekt eller former av satsningar som inte ger ekonomiskt värde idag, men som vi tror på långsiktigt

Kreativitetsbild

KREATIVITET

Ett av våra starkaste kännetecken är att vi är öppna för möjligheter och ifrågasätter det invanda. Vi vill utvecklas och bli bättre – vi drivs av att prestera och lyckas. Vi är fria att agera och satsa på det som vi tycker är roligt, intressant och viktigt. Med mod, kompetens och förmåga att tänka fritt skapar vi smarta och fungerande lösningar för dig.

Kulturbild

KULTUR

Vi är en pålitlig och ansvarsfull partner som arbetar långsiktigt och medvetet. Vår professionalitet innebär att vi har god ordning och levererar rätt kvalitet på utsatt tid. Vi är tydliga och enkla att ha att göra med. Vi lägger tid på rätt saker, är alerta och duktiga på att kommunicera. Vi skapar trovärdighet genom att alltid vara pålästa, noggranna och konstruktiva. Vår professionalitet uttrycks i alla kanaler genom medvetna val som utstrålar avspänd självsäkerhet och kvalitet. Hos oss finns inga hierarkier och vi gillar inte byråkrati. Det ska vara enkelt och kul att jobba med och hos oss. Genom att vara jordnära och generösa i alla relationer skapas en avspänd, varm och välkomnande känsla. Samtidigt är vi ärliga, öppna och raka. Lyhördhet och respekt kombinerat med tydlighet skapar trygghet och trivsel för såväl medarbetare som kunder.

Systemutveckling

Systemutveckling

Läs mer
Våra drivkrafter

Våra drivkrafter

Läs mer
Embedded

Embedded

Läs mer

Alla projekt är unika.
Hör av dig om du vill prata om ditt.

Kontakta oss